Posted on: می 27, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

همه کسانی که برای هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس حکم می‌گیرند از ابتدای حضورشان تا پایان باید تصمیمات‌شان مورد بررسی قرار گیرد که این بررسی امروز دیده نمی‌شود یا در حداقل خود قرار دارد. اقدامات در حدی نبود که مستحق اعدام باشند، اما قطعاً آن‌ها مستحق مجازات‌هایی هستند

[ad_2]

Source link

Leave a Comment