Posted on: آوریل 5, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

امروزه شما می توانید سایز ها و بعدها مضاعف متنوعی از این دریچه ها را در بازار آیتم تماشا قرار دهید. از آنجایی که هر دو مدل دریچه نقش مهمی را ایفا می کنند، نمی توانند به رخ حفره های تو خالی در دیوار یا این که کف دریچه فن کویل در اصفهان قرار گیرند. باید توشه دیگر به این نکته اشاره کرد که تمام گونه های دریچه زیر رشته کویل که در گونه بندی بالا به آن اشاره شد را می قدرت در دو جور لولایی و وزنه ای ایجاد و به بازار ارایه نمود. اساسی اتمام روند ساخت کادر روزنه رشته کویل،نوبت به ساخت درب دریچه رشته کویل خطی می رسد.جنس درب از ورق آلومینیوم اصلی ضخامت یک میل به بالا می باشد.از آنجا که از اسم این دریچه حرفه کویل نیز معلوم میباشد روزنه ی هوارسانِ همین دریچه فن کویل از مدل خطی کله قندی می باشد.به این خاطر اهمیت دقت به تناسب بعدها درب روزنه حرفه کویل حفره ای اصلی چهارچوبه ی مستطیلی بر روی این درب ایجاد می کنیم که به راحتی دریچه هوای خطیِ کله قندی را بر بر روی همین حفره تعبیه و متصل نمود. در صورتی که دریچه از متاع فلز میباشد آن را گشوده نمایید و در یک سیکل نرمال در ظرفشویی بگذارید. نکتهی حساس قبل از طراحی و ساخت دریچه دسترسی فن کویل وزنهای آلومسینیومی ساده، همین مورد قضیه هست که بایستی فاصلهی در بین دستگاه حرفه کویل و روزنه دسترسی رشته کویل به قدری باشد که امکانِ تجزیه و جانماییِ مجددِ درب روزنه دسترسی حرفه کویل به راحتی وجود داشته باشد.در صورتیکهاین مسافت بیش از حد ناچیز باشد درب روزنه دسترسی حرفه کویل وزنهای امکانِ جزء‌جزء‌کردن از کادر را نخواهد داشت. روزنه حرفه کویل همانطور که اشاره شد، یک عدد از پرکاربردترین و مهمترین قطعات گزینه استفاده در سیستم تهویه هوای مطبوع می باشد که در نصیب های دیگر راجع به هر یک از اشکال دریچه های حرفه کویل توضیحات بیشتری را ارائه دادیم. دریچه فن کویل جزء مهمی از سیستم تأسیساتی شما را تشکیل می دهند. درصورتیکه می توانید روزنه رشته کویل را گشوده نمایید و بعد پاکسازی را انجام دهید. اما در مناطق نا مرتب شما باید پاکسازی روزنه را در روتین محافظت هفتگی خود قرار دهید. دریچه حرفه کویل ها وظیفه ی مهمی را برای مراقبت جریان هوا در گوشه و کنار اتاق و در برخی مورد ها حذف ناخالصی های هوا انجام می دهند. همینطور همین دریچه ها به جهت انطباق و ادغام شدن حیاتی دکور اتاق در مدل های مختلفی وجود دارند. شبیه روزنه های زمینی، اشخاص زمان ورود و خروج از اتاق ذرات را به سمت قرنیز انتقال می دهند و باید قرنیز ها پاکسازی شوند. جهت برش اضلاع کادر آن‌ها را در طول های واجب از هر دو سر بصورت ۴۵ مرتبه دارای اره برقی برش می دهیم تا در روزگار اتصال به نیز زاویه ی گوشه های فریم دریچه حرفه کویل دقیقا ۹۰ سکو گردد.پس از برش سرهای اضلاع فریم،با قطعاتی بنام کرنر هر یک از همین اضلاع را به هم متصل می کنیم.این اتصال برای این که به تمیزترین مدل ممکن درآید بصورت پِرسی و غیرجوشی صورت می گیرد تا پلیسه یا این که بُراده یا این که زایده ای بر روی نقاط اتصال اضلاع قاب روزنه رشته کویل خطی باقی نماند.با صورت گیریِ ساختار کادر روزنه رشته کویل نسبت به ساخت خزینه یا جای پیچ بر روی نما یا این که نصیب دیواره ی داخلیِ پروفیل قاب روزنه رشته کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها اگر بر روی نمای قاب دریچه فن کویل تولید شود دریچه بصورت پیچ از رو و درصورتیکه در دیواره داخلیِ پروفیل ایجاد شود بصورت پیچ نهفته در محل خویش کارگزاری می شود.

Leave a Comment