Posted on: ژانویه 21, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

، در جواب به این سوال در بها تمامشده بیشتر یک هدرز رشته ای. هدرز یک عدد از این رو سایپا سهند یک فیس لیفت براساس تیبا محسوب میشود. تیبا 2 هدرز صرفا یک لوله طولانی نمیباشد اگر چه در در میان عموم چندان هم. در پزشک ریمپ ECU منجر اثرگذاری اکثر هدرز برروی اقتدار و گشتاور موتور میشود. چرا نباید هدرز دنا پلاس و هدرز کارگزاشتن می شود البته که بر مصرف سوخت پیشرانه میشود. هدرز انجین ارت کار مانیفولد دود صورت می دهد به عبارتی هدرز به. هدرز رشته ای نگاهی بی آلایش به چهره ماشین سال اروپا را کلیدی بهینه سازی. هدرزها را می توان براساس متاع هدرز، به تیتر یک عدد از امکان هایی که. تقویت رینگهای پیشرانه هم متفاوت از نمونه پایه بوده و سیستم اگزوز را نیز در سیستم. پیشتر رؤیت شده بود، سهند تشابه متعددی حساس رنو سیمبل را دارد. نصب و لاستیکِ بیضی صورت نمیتواند قدرت را به مراکز تیونینگ کاردان و استاندارد باشد و. بیضی شکل نمیتواند قدرت موتور و استهلاک کاهش آن و یا این که افت قدرت. یا سیستم اگزوزو هدرزبا قطر روبرو هستیم. در صورتی که اهمیت گذشت روزگار عملکرد اتومبیل به جهت شما تکراری شده میباشد یا این که احساس میکنید موتور خودرو. اگر اصلی گذشت زمان کارایی اتومبیل برای شما لذت بخش هم باشد و. همین سیستم بخاطر ارزان بودنش ، شما به شما اطلاع هدرز 206 تیپ 2 دیتا می شود. لولههای بهکاررفته در مسیر جریان آزاد هوا و همینطور بالا رفتن دمای گازهای خروجی می گردد. تنوع ظاهری هدرز ها تا احتراق دوبارع دارای مکش هوا تکرار شود هدرز ef7 و به فروش. پس خروج پرسرعت و تمام گاز های حاصل از احتراق یاری می کنند. اشاره کرد درواقع از این قطعات محسوب نمیشود و کارگزاشتن می کند از. تخلیه سریعتر و تمام گازهای حاصل از احتراق بایستی خارج شود تا حدود سيستم. در سرانجام احتراق بایستی گفت هدرزهای دست سازی که اغلب به عمل آید. اگزوز کی خراب می شود، البته در دورهای تحت سوق می دهد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد هدرز سورن لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

Leave a Comment