Posted on: آوریل 16, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

طبقه ی سوم و چهارم این آپارتمان به صورت دوبلکس طراحی شد و خط مش پله ی میان آن فضای خصوصی را از فضای عمومی انقطاع می سازد. همین پروژه مثال ای فوق العاده از طراحی داخلی آپارتمان مسکونی است که توسط مجموعه معماری مدام طراحی شده است. منظور از طراحی ساده ایوان خانه مسکونی ایرانی بکار گرفتن دستکم امکانات می باشد که باعث پدید داخل شدن برنامه ای خوشگل شود. از همین رو طراحان تصمیم گرفته تا طبقه همکف و اول با هم ادغام کرده به طوری که دید از طبقه اول و دسترسی به حیاط از طبقه همکف قابلیت پذیر می باشد. فضای داخلی منزل تا حد امکان ساده بوده و در برخی بخش ها ما شاهد لکه های رنگی کوچک در پس راستا ای ساده و خالی هستیم. آن ها در بازشوهای نورگیر مانند پنجرهها ی رو به تراس ریز ابعادها را بزرگتر ساخته و تا نزدیکی زمین آورده اند تا فضایی دلباز و پر نور را رقم بزنند. مهمترین موردی که در طراحی داخلی مسکونی باید به آن اعتنا داشته باشید را می اقتدار استعمال کردن از یک حوض دانست که بی شک حوض را در حیاط تمامی خانه ها بازدید خواهید دکوراسیون داخلی اماکن مسکونی کرد. کارفرمای پروژه قصد داشتند تا فرزندشان در خانه ای تراس دار تبارک شود و فرزندشان نیز لحظات شیرینی که آن ها در بازه کودکی در خانه ی تراس دار داشته اند را تجربه کند. آن ها تلاش بر این داشته اند تا فضایی مدرن ملازم با هم اکنون و هوا و روحیه ی اهل ایران طراحی کنند و در همین زمینه پروژه های فوق العاده ای را از خود برجا گذاشته اند. در پروژه ی تجدید منزل ی پریا، طراحان در طی تجدید تلاش بر این داشتند تا علاوه بر مهیا ساختن ملزومات زندگی مدرن، مثال ای خوشگل و دلچسب در همسایگی اش نیز باشد. ایجاد فضایی واضح و دلباز و حضور نور طبیعی یک عدد از اهمیت ترین مسائلی بود که طراحان در این پروژه بدان پرداختند. مسائلی از قبیل اقلیم حیطه و ضوابط موجود در شهرداری از این گونه اند. از دیگر نکات به عمل رفته در همین طراحی به کارگیری از پالت اصلی رنگ های خنثی و متانت بخش است که ادب را در روح ساکنین منزل می دمد. طراحی تمامی بخش های منزل حائز اساسی خواهد بود و اکثری زیبایی را در طراحی داخلی می بینند اما طراحی داخلی مسکونی خویش از حساس ویژه ای برخوردار می باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اساسی طراحی داخلی در واحدهای مسکونی متراژ زیر در ایران وب تارنما خویش باشید.

Leave a Comment