Posted on: آوریل 22, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: کنایه‌های عضو شورای شهر تهران به سخنگوی وزارت بهداشت / پاسخ کنایه‌آمیز سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح به توئیت ترامپ و … رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment