Posted on: آوریل 26, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0
سرپرست پژوهش و فناوری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منصوب شد

[ad_1]

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در متن حکم کرامت ویس کرمی آمده است: «با استعانت از حضرت حق و با تدبیر در امور محوله و استفاده از تجربه‌ها و اندوخته‌های به دست آمده و توجه ویژه به بهره‌مندی از نیروهای فرهیخته و کارآمد، ایجاد زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز، گسترش همکاری علمی، فنی و کاربردی مشترک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و تعریف پروژه‌های هدفمند در تحقق اهداف و استراتژی شرکت موفق و موید باشید.»

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این حکم ضمن قدردانی از خدمات ارزنده پگاه لطف‌الهی در زمان تصدی این سمت، خواستار تهیه و تدوین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و رئوس طرح‌ها برای فعالیت‌های پژوهشی هدفمند و کاربردی، همفکری و همکاری اثربخش در ارتباط با تقویت و بنیه علمی، فنی و کاربردی کمیته ساخت داخل برای بومی‌سازی تجهیزات شد.

وی در این حکم همچنین بر ایجاد ارتباط هدفمند و سازنده و متقابل با دانشگاه و صنعت به‌منظور استفاده بهینه از امکانات و توسعه فضای تفاهم متقابل بین پژوهشگران و تصمیم‌گیران شرکت تاکید کرد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment