Posted on: می 16, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در صورت زياد بودن لقي بايد رينگ پیستون را تعويض نمود و يا در شکل سايش زياد سيلندر تعميرات ضروری را براي سيلندر در لحاظ گرفت . جهت دهی خوب تر پیستون به ویژه در نصیب رینگها سبب ساز کاهش مصرف روغن می شود. همانگونه كه ملاحظه مي شود اهمیت وجود لبه شيبداري در نصیب بالايي رينگ ، هنگامي كه پيستون و رينگ به سمت بالا حركت مي كنند ، رينگ بر روي لايه روغن روي جداره سيلندر لغزيده و ازجارو كردن روغن به سمت محفظة احتراق جلوگيري مي شود ، درحاليكه زمان حركت رينگ و پيستون به سمت پايين ، بوسیله حاشیه تيز رينگ ، روغن ها از روي ديوارة سيلندر جارو شده و از طريق جا رينگي و رخنه ها و شيارهاي جاررينگي به داخل پيستون و نهايتاً به باطن كارتل هدايت مي شود . پیستون: استوانه توخالی سربسته ای هست که نیروی احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ منتقل مینماید . ۱ـ بیضی ساختن پیستون : چون گرمای احتراق به بالای پیستون می رسد و آن ناحیه و نصیب قرار گرفتن گژن پین اکثر از همه جا گرم می گردد ، اهمیت انبساط بیشتری هست که همین انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و اشکال در عمل موتور میشود بدین ترتیب پیستون را بیضی میسازند که سپس از گرم شدن انبساط پیدا کرده و وضعیت دایره پیدا میکند. پیستون لاغر همیشه مهم شاتون کوتاه می باشد که از همین پیستون در موتورسیکلتها بیشتر به کار گیری می‌گردد . متن زیر اشاره ای به همین مورد قضیه دارااست هر یک سری بیشتر اساسی دید موتورهای بنزینی دو زمان می باشد البته دیتاها آن به گونه ای میباشد که برای گونه های دیگر موتورها و از جمله موتورهای دیزل که مورد استفاده ما در بانک اتومبیل آلات می باشد و برای تعمیرکاران و معلم کاران نیز می تواند موثر واقع شود. موتورهای تولیدی مدرن اصطکاک میان پیستون و دیواره سیلندر را با به کارگیری از روکش های پیستون کم اصطکاک ، اکثر کاهش می دهند. یاتاقان های انتهای تبارک با روغن دریافت شده زیر فشار از طریق گذرگاه های میل لنگ روغن کاری می شوند. در بخش اعظمی از میله های اتصال یک ترک از انتهای پهناور ، از روش شفت ، تا رخنه خروجی در امتداد ارتفاع آنان تولید می شود. رینگ های فشاری همچنین برای انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر عمل می کنند ، جایی که مایع خنک کننده ای که از نحوه جلیقه های آب جریان دارد ، پخش می شود. پوشیدن در دیواره سیلندر یا این که دامنه لوله پیستونی می تواند سبب ساز به مسافت دوچندان بین پیستون و دیواره لوله سیلندری شود. امکان دارااست که پیستون در یکسری محل به شکل عمودی و از دور تا دورش مبتلا گرفتگی شود و در داخل سیلندر گیر کند، سیلندر این موتور برای پیستون خیلی کوچک است و در زمانه پر‌نور شدن موتور اتومبیل براثر انبساط حرارتی پیستون بدنه پیستون به دیواره داخلی سیلندر فشار وارد می گردد و موجب میشود که پیستون در داخل سیلندر گیر کند. غلظت سوخت وارد شده به درون موتور بیش از حد و اندازه قلیل باشد، یعنی سوخت خیلی رقیق باشد. پیستون ریختگی متخلخل میباشد و به جهت مقطع بیش از ۵۰۰۰ بدور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. تراش دادن واشر سرسیلندر دقت اکثری میخواهد چون چنانچه حتی میزان قلیل یاز ضخامت آن کاهش یابد سبب کمتر محیفضه احتراق و ارتقا نسبت حجمی موتور ماشین میگردد و متواند مشکلات متعددی از پاراگراف گرم شدن بیش از حد موتور را ایجاد چرا پیستون را اف ست می سازند کند. قطعاً وجود روغن در محیط احتراق خوش آیند نیست، چون وجود روغن می تواند سبب احتراق ضعیف ، آلایندگی ، تجمع کربن مازاد بر روی سوپاپ ها و دود پیستونی و آبی شود. بعضا سیلندرها یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی دارند که آن ها را سیلندرهای دو شالوده می گویند. همین حذف وزن را به دست‌کم می رساند و سطح تماس میان پیستون و دیواره سیلندر را کاهش می دهد ، بدین ترتیب اصطکاک کاهش می یابد. برای تماس دارای مشاوران متخصص ملازم مکانیک اینجا کلیک کنید. تاج ، حوزه‌ ای می باشد که مستقیماً با گازهای احتراق داغ در تماس میباشد و بسیار داغ می شود. همین طرح هنوز در موتورهای کامیون و تجاری بزرگ مورد به کارگیری قرار می گیرد ، البته مدتهاست که در خودروها و موتورسیکلت ها دارای طرح سبک تری که به پیستون دمپایی معروف است جایگزین شده است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بخش اعظم در مورد پیستون اعصاب 200 لطفا به بازدید از وب سایت ما.

Leave a Comment