Posted on: آوریل 23, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


شِکوه رئیس‌جمهوری از دو دستگی، رصد نظامی جهان با «نور» سپاه، غلبه دیدگاه گاوی به خرسی در بورس ایران، «شلیک ‏درمانی» ترامپ برای نفت به گل نشسته، مچ‌اندازی بهارستانی‌ها بر سر تایید صلاحیت‌ها، هراس اروپا از دیپلماسی کرونایی پکن، ‏دلجویی شهرداری از پاکبان ویدئوی خانم بازیگر، ادامه دیپلماسی تلفنی روحانی، آغاز جمع آوری معتادان متجاهر و سامان‌دهی ‏کارگران روزمزد و تعطیلی ٢٥٠٠ فروشگاه صنایع دستی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های ‏امروز شده است. ‏

[ad_2]

Source link

Leave a Comment