Posted on: آوریل 15, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

مخزن پمپ دوزینگ که به آن ظرف شیمیایی نیز گفته میشود، ظرفی هست که مادهی شیمیایی موردنظر در ابتدای کار به آن تزریق پمپ آدینه میشود. اصلی دقت به نحوه کارایی و طریقه پمپاژ همین مدل پمپ ها بعنوان نمونه تزریق مواد شیمیایی در خطوط لوله، در صنعت مهم نام “پمپ تزریق” نیز نامیده شده و همینطور اصلی عنایت به دقت مضاعف خوب و بالا در پمپاژ سیالات متعدد به “پمپ مترینگ Metering Pump” هم مشهور می باشند. این قطعه معمولا اساسی مواد ضد خوردگی ساخته می شود. در اين پمپ ها نخست حیاتی افزايش هد (فشار خروجي ) راندمان اساسی شيب تندي صعود مي كنـد و سـپس تقريبًا ثابت مي ماند . به همین گونه مختص از پمپ دوزینگ، دوزینگ پمپ کلر گفته می شود. گهگاه زمان ها در سیستمهای پرفشار بخار یا آب گرم، از فولاد ضد زنگ استعمال میشود. همینطور به جهت استعمال در محیط های مهم و قابل اشتعال می قدرت از الکتروموتورهای ضد انفجار به کار گیری کرد. دوزینگ پمپ های پیستونی گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت می باشند، براین اساس در هنگام کارکرد پمپ به جهت دوری از جراحت به سیستم لوله کشی و قطعات پمپ به هیچ تیتر شیر خروجی پمپ ها نباید بسته باشد. در صنعت های پتروشیمی و شیمیایی برای تهیه و تنظیم میزان مرغوب بودن و PH آب ورودی به بویلرها و مبدلها مواد متفاوتی اساسی دوز معلوم به وسیله دوزینگ پمپ ها به سیستم تزریق میشوند. به جهت جزئیات بیشتر در مورد آنچه که هر جزء به سیستم شما بیشتر می کند. پمپی را تعیین نمایید که بتوانید گونه جریان الکتریسیته مورد نیاز آن دوزینگ پمپ اسید را تأمین نمایید. البته در مورد معایب پمپ تزریق نمیتوان به مورد خاصی اشاره کرد. میزان گنجایش پمپ سلونوئیدی قابل تنظیم هست اما به طور کلی نمیتوان به جهت دبیهای بالا از آن به کار گیری کرد. شتاب خطي پيستون به طور غير مستقيم روي میزان فلوي پمپ موثر میباشد از اين رو در مواقعي كه سـرعت كاري پمپ زياد باشد (تعداددوردردقيقه) ممكن می باشد اضطراری باشد میزان جابجايي Strokeپمـپ كـم شـود كـه اينكار منجر كاهش ظرفيت (فلو ) پمپ مي شود .هر چه غلظت (لزجت) مايع پمپ شونده بيشتر باشد ، براي لبریز شدن سيلندر از مايع به دوران بيشتري نياز هست فارغ از آنكه مسئله جدايي جريان و يا كانالي شـدن جريـان به‌وجود ايد و در نتيجه بايد به دور پمپ كمتر شود .

Leave a Comment