Posted on: آوریل 6, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در شرایط عادی، همین دمپرها گشوده حیاتی به کار گیری از میلههای ذوب شونده باز میمانند. در واقع تیغههای دمپر زمان آغاز به کار کردن رشته از هم گشوده شده و موقعی که رشته خاموش میشود بسته میشوند. از این دمپر جهت انقطاع نمودن جریان هوا به داخل نتورک در زمان آتش سوزی استعمال می شود. همچنین دارای تهیه و تنظیم تیغه های دمپر امکان تغیر جهت هوا میسر می شود. از دمپر هوای گرد شاطری در پشت رشته های آکسیال،اتاق های دیزل ژنراتور و اتاق های منحصر به فرد بطورِ ویژه استفاده می گردد. این دريچه سقفی جهت سوق دهی هوا از یک تا چهار سمت و در برخی گونه ها با زاویه دهش هوا 180 مرتبه (معمولی) ویا 90 درجه (کنجی) در سیستم هوای رفت گزینه به کار گیری قرار می گیرد. از دمپر بادی جهت کارگزاشتن بر بر روی دیوارهای اتاقهای دیزل ژنراتور، یا بر روی فن های اگزاست یا این که دهش هوا به کار گیری می شود. همین دریچه ها جهت سقف هایی تا ارتفاع 4 متر مناسب است. اولین وظیفه این دمپر، پرهیز از عبور شعله آتش از یک سمت مشتعل به طرف دیگر دمپر کانالی دستی ساختمان میباشد. همین شیوه عملی بهینه موجب ارتقا مقاومت و ارتجاع ساختمان در مواقع بروز حریق میشود. اولین وظیفه آنها، پرهیز از عبور دود از سیستم گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع یا این که از یک سمت حیطه مشتعل به سمت دیگر ساختمان میباشد. دمپرهای آتش و دود از اجزای مهم یک برنامه اطفای حریق تام به شمار رفته و میتوانند در ساختار مقاومت در برابر آتش در ساختمانهایی که از داکت به جهت سیستم HVAC استعمال شده و دیوارهای حامل اساسی یک نرخ مقاومت در برابر آتش یک ساعته یا این که کاهش هستند، به فعالیت گرفته شود. دمپرهای دود ابزاری میباشند که در داکتها و ابتدای مسیر انتقال کانال هوا یا این که سیسم در اختیار گرفتن دود کارگزاری شده و در برابر عبور هوا و دود مقاومت میکنند. این دمپرها به طور معمول در باطن یا نزدیکی دیوارها و کف، در نقطه ای که داکتها به آنجا ختم میشوند، به جهت حفظ یکپارچگی کف یا دیوارها کارگزاری میگردند. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه دمپر کانالی چیست لطفا از سایت ما دیدن کنید.

Leave a Comment