Posted on: مارس 4, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در صورتی که شما میخواهید سازمان از امنیت بالایی برخوردار باشد می بایست دستگاهی گزینش نمایید که اعتنا بالایی داشته باشد. چنانچه بخواهیم تعریف سادهتری از دستگاه کنترل بازرسی ایکس ری یا همان اشعه ایکس ارائه دهیم، بایستی تیتر نماییم که این دستگاه در واقعیت مشابه یک تونل هست که اجسام از داخل آن عبور کرده و به این ترتیب موادسازنده عبوری را ردیابی میکند، برای مثال در اجلاسهای کلیدی و کنفرانسها از این دستگاه به جهت در اختیار گرفتن عبور و مرور اشخاص و همچنین بررسی شی ءها مشکوک استعمال میشود. سنسورهای نوری جز حسگرهایی هستند که کلیدی امواج مادون قرمز عمل می کنند و در بخش های محل ورود و خروجی تونل تعبیه می شوند، تا به محض وارد شدن هر جسمی به داخل تونل، مهم جدا نمودن شعاع نوری دربین فرستنده و گیرنده، سیگنالی به نصیب در دست گرفتن بفرستد تا اشعه ایکس به جسم تابیده شود و تصویر آن در مانتیتور دستگاه نمایان شود. سنسورهای نوری (که مهم استعمال از اشعه مادون قرمز رنگ فعالیت میکنند) هم در قسمتهای ورودی و خروجی تونل کارگزاشتن می شوند و وارد شدن جسم را اطلاع تعمیر دستگاه ایکس ری میدهند. این فعالیت به جهت تابش به موقع اشعه ایکس انجام میشود. همگی ما در ارتفاع زندگی خود اصلی دستگاه در اختیار گرفتن بازرسی ایکس ری مواجه شدهایم، گرچه بخش اعظمی از ما در نخست حساس نام و کاربردهای همین دستگاه آشنا نبودهایم و شاید تا پیش از همین نمیدانستیم که دستگاه ایکس ری چه چیزی را نشان میدهد؛ البته همین نکته را نباید فراموش نماییم که همین دستگاه کاربردهای بسیار گستردهای در زندگی ما دارد، برای مثال در فرودگاه از گیت بازرسی ایکس ری به جهت بازرسی محتوای داخلی چمدانها به کار گیری میشود؛ علاوه بر این، دستگاههای ایکس ری در مکانهای مختلفی آیتم به کار گیری قرار خواهند گرفت که در ادامه در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد؛ همچنین در همین مقاله درباره مضرات دستگاه ایکس ری به جهت انسان هم تفسیر خوا‌هیم دستگاه ایکس ری قرص را نشان میدهد داد. به منظور جلوگیری از این خطاها خوب تر هست اشخاص فعال را به جهت این فعالیت استخدام کنید و ساعت کاری مناسبی به جهت آنان در حیث بگیرید تا از امنیت سازمان خود آسوده خاطر باشید. روش حفظ از هر یک از دستگاههای ایکس ری طبیعتاً کلیدی هم متعدد می باشد و واجب هست تا همین کار زیر حیث متخصصین انجام پذیرد و هر یکسری مدت یکبار از این نظر بررسی و سرویس شود. اشیای موجود در چمدان یا این که بستهها، جنسهای مختلفی دارند، به این ترتیب هر کدام تصاویر مخصوصی در دستگاه نشان خواهند داد. شیشه و آلومینیوم در همین تیم قرار میگیرند و در دستگاه بازرسی x-ray به رنگ سبز نمایان میشوند. در واقع این عناصر، مواد آلی میباشند و در سیستم چک کردن تصویر HI – MAT نارنجی رنگ هستند. قسمت بعدی در ایجاد همین جور از دستگاهها نصیب ژنراتور ایکس ری نامیده میشود. گونه و مشخصات این رایانه اهمیت است زیرا تمام پردازش های این رایانه صنعتی و پیشرفته دارای داشتن دشوار افزار های قادر و نرم­افزار های منحصربه‌فرد داخل خود انجام می­پذیرد. مواقعی که میتوانند در این دستگاهها میزان مرغوب بودن تصویر را ذیل تأثیر قرار دهند شامل قدرت، ولتاژ، میزان نقطه، وضوح آشکارساز، مجاورت منبع اشعه ایکس به گزینه و میدان دید میباشد که باید به آن‌ها دقت کرد.

Leave a Comment