Posted on: جولای 4, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


در بحث کنترل قیمت‌های پزشکی هم شاهد سو مدیریتی‌هایی بودیم. در بخش‌هایی که کار به دلیل کرونا و عدم مراجعه مردم و مواردی از این دست سبک شده بود و موجبات سو استفاده‌هایی را فراهم آورد. مثل دریافت ۱۵۰ میلیون تومان از یک بیمار برای قطع پایش یا دریافت زیرمیزی یا ظلم‌های دیگری که در حق مردم روا داشته شد و بایستی پیگیری شود.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment