Posted on: مارس 6, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

همگی ی دریچه های فوق( روزنه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه به انضمامِ دریچه سقفی مشبک) میتوانند نیز بصورتِ بادمپر و نیز بصورتِ بدونِ دمپر ساخت و عرضه شوند. روزنه سقفی چهارطرفه به طور معمول به جهت سقف هایی که طول آنها کاهش از 5متر میباشد به کار میروند. امکان ساخت در مدلهای مختلف از آلومینیوم اکسترود شده مقاوم در برابر خوردگی را دارا می باشند و در بعدها مربع و مستطیل در اشکال کلافهای پهن و دور باز ( فقط تفاوت آنان در قاب آن‌ها می باشد ) بنا به توصیه خریدار ساخت و عرضه می گردد. قابلیت پخش هوا درجهت های یکطرفه ، دوطرفه (به رخ ضد‌و‌نقیض opposite ویا کنجی corner ) ، سه طرفه و چهار طرفه را دارا می باشند. روزنه سقفی یک عدد از بهترین ابزار برای انتشار هوا می باشد و به ادله پخش خوب هوا دمای محفظه به شتاب یکنواخت خواهد شد. در همین گونه روزنه ها میزان بالای پخش هوا در فضای در فضای مورد استعمال سبب می شود مقدار دما اساسی سرعت خوبی به حد مناسب برسد . در همین جور دریچه ها میزان بالای پخش هوا در فضای زیر سقف سبب می شود دریچه حرارت و سرعت هوای مخلوط سریعاً متعادل شود. دریچه هوای سقفی وظیفه گردش هوا در محیطهای سربسته را دارد. دریچه سقفی مشبک که جهتِ مکش بکار می رود لزوماً نیاز به دمپر ندارد.دریچه سقفی مشبک را دریچه آشیانه زنبوری نیز می نامند.دریچه سقفی مشبک عموماً به جهت فضاهایی که نیاز به بیشترین پرتاب هوا داراست به کارگیری میکنند. روزنه سقفی یک طرفه جهتِ هدایتِ هوای محل ورود از سقف به یک جهتِ خاص به کاربرد میرود، درواقع روزنه سقفی یکطرفه دارای پرّه های اُریپ ، هوای خروجی از دهانه انشعاب شبکه را لزوماً به یک مسیرِ خاص سوق دهی می کند. زمانی از روزنه سقفی تهویه هوا به کارگیری می شود که شبکه ها به رخ افقی در ساختمان ها نصب شده باشد و دهانه کانال از سقف های کاذب به بیرون ارتباط پیدا کند. روزنه سقفی تایلی با روزنه گردِ جت نازل عموماً توسط یک رابطِ کانالی به لاینِ اصلیِ کانال هوا متصل میشود. روزنه های سقفی چهارگوش از پرکاربردترین انواع دریچههای سقفی میباشند که به دلیل ساختار متقارن خود سبب تعدیل پرتاب هوا به تمام جهات میشود. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف اکثر در مورد عکس دریچه سقفی کولر لطفا به بازدید از دریچه سقفی اتوبوس وب سایت ما.

Leave a Comment