Posted on: آوریل 5, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

از کاربرد های این نوع می قدرت به به کارگیری در فضا هایی که طول پرتاب بلند بدون تغییر‌و تحول زاویه در دریچه گزینه نیاز است از جمله فضاهایی که ارتفاع پرتاب مورد نیاز از طول سقف بیشتر باشد اشاره نمود. به علتِ ساختارِ خطیِ روزنه اسلوت، این روزنه بصورت بی واسطه نمی تواند به کانالِ اصلیِ هوا متصل شود و اجباراً بایستی از پلنیوم باکس جهتِ یکنواختیِ ریزشِ هوا به کارگیری نمود. در کارگزاشتن این دریچه ها می بایست به نکاتی همچون طول نصب، سرعت جریان هوا روی دریچه، میزان پرتاب، تطابق دریچه حساس پلنیوم باکس و شیوه نصب آن دقت کرد. دریچههای خطی 15 سکو یکطرفه عموما مربوط به توزیع هوای رفت در قسمت پیشانی دیوار و در طول نه چندان بلند(زیر 3 متر) و یا این که قسمتهایی از پیشانی دیوار که بصورت نهفته در سازه سقف قرار گرفتهاند به کار گیری میشود. پخش هوا بصورت مستقیم یک طرفه و دو طرفه حداکثر ارتفاع دریچه ۲٫۸ متر ، قابلیت استعمال از دمپر ، مطلوب به جهت توزیع هوای خروجی از رشته کوئل ها. همین دریچه ها را میتوان در مکان های لوکس و تجاری استعمال نمود. در رخ کارگزاری دو پلنوم اساسی انتهای باز در کنار هم، محل اتصال دو قطعه پلنوم به یکدیگر باید به طور اطمینان قسمتی درزبندی دریچه خطی هوا شود. پلنوم روزنه ی خطی متناسب اهمیت محل نصب آن ممکن است مهم دو انتهای بسته، یک انتهای باز و یک انتهای باز باشد. قابل ذکر است که طریق ی هوا دهی این دریچه ها نظیر روزنه ی شبکه های پارچه ای میباشد. همین نوع روزنه بر روی پیشانی دیوار در جایی که سطح داخلی دو دیوار با هم بازخورد می نمایند می تواند نصب شود. که بدلیل داشتن دو ردیف پره های عمودی و افقی متحرک ، این قابلیت و امکان را مهیا می سازد تا جهت هوا را تهیه و تنظیم نمود. پلنیوم باکس ها که بخش اعظم اهمیت ضرایب مهندسی طراحی و ساخته می شوند. 3.اتصال روزنه ی خطی به پلنیوم به طور معمول مهم پیج و مهره انجام می گیرد. اهمیت قابلیت و امکان ایجاد برای کنج ها (به صورت دیواری یا این که سقفی) اهمیت زاویه دلخواه می باشند. پرتاب هوا در تمامی جهات ، در اختیار گرفتن هوادهی اصلی دمپر ، شتاب هوا دهی تا ۲۰۰۰ فوت بر دقیقه. خروج هوا در همین روزنه ها به صورت مستقیم به پلنیوم باکسی که پشت آن بکار رفته بستگی دارد چرا که هوا به شکل یکدست و همگن داخل حجم پلنیوم باکس پخش شود. به مراد دسترسی آسان جهت سرویس های عصر ای دستگاه هایی نظیر حرفه کوئل، یونیت ها، داکت اسپیلیت ها و … 4.پلنوم دریچه خطی، متناسب کلیدی ارتفاع دریچه ها، ممکن میباشد به صورت یک یا این که تعدادی قطعه ساخته شود که با قرار گرفتن در کنار هم، ارتفاع مورد نیاز تامین گردد. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد دریچه خطی قوس دار لطفا از صفحه ما بخواهید.

Leave a Comment