Posted on: فوریه 9, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

سپرهای عقب و جلو می توانند متناسب اهمیت همان حجم و فضا به وضعیت های مختلفی تغییر‌و تحول پیدا کنند که همین مدل تغییر متعلق به تغییر تحول سایر بخش های خودروی شما است؛ به عنوان مثال در صورتی که کلیه تغیرات تیونینگ خودرو در جهت نشان دادن ظاهری حاذق و خشن در اتومبیل باشد، بی تردید یک سپر ظریف و کوچک نمی تواند این قدرت را القا کند و بایست از سپری با خطوط ناملایم و حجیم تر به کارگیری کرد . یک کیت بدنه عملی ساخته شده از آهن به حفظ کاپوت و درهای ماشین از عکس العمل حساس همسایگان در پارکینگ و زخم های دیگر کمک می کند. دودی کردن شیشههای ماشین هم امری رایج نیکی تنها در دربین طرفداران تیونینگ می باشد بلکه تعداد متعددی از رانندگان شیشههای ماشین را به دو دلیل گریزو فرار از گرما در تابستان و امنیت عمده است. در بخش اعظمی از موارد رانندگان عملکرد میکنند روکشی برای دستور خودرو تهیه کنند. بدین ترتیب رانندگان به جهت آنکه بتوانند جریان هوای پایین ماشین به لطف تنظیم و از بالا رفتن عقب ماشین پرهیز شود، دیفیوزر را در نصیب عقب و در زیر سپر نصب میکنند. هنگامی که راننده سرعت خودرو را ارتقاء میدهد، فشار هوای متعددی در بخش زیرین ماشین ایجاد میشود که سرانجام همین فشار بالا رفتن قسمت عقب ماشین خواهد بود. همانگونه که تا قبل از این نیز ابلاغ شد، علاوه بر تغییراتی که در باطن و ظاهر ماشین انجام میشود، موتور ماشین را هم برای بالا رفتن عجله و سرعت تغییر‌و تحول میدهند. به طور معمول تغییر‌و تحول حلقه و لاستیک اولیه کاری می باشد که در ظواهر اتومبیل انجام میشود. ایجاد صداهای اضافی از خودرو، وجود منع قانونی ودر حیث گرفتن جریمه برای خودروهایی کـه ارتفاع کمتری از حد استاندارد دارا‌هستند از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، شکستن و شکاف خوردن متعلقات سیستم تعلیق و چرخ هاي اتومبیل در اثر ضربه یا این که عبور از دست اندازهای شدید و ناچیز شدن مقدار چرخش فرمان و همینطور امکان ایجاد لاستیک سائی در اثر کم شدن فاصله لاستیک نسبت بـه گلگیر. به اصطلاح اتومبیل بازان، رینگ و لاستیک مانند کفش ماشین هست و می بایست دقت خاصی به زیباتر نمودن آن نشان داد. احتمال دارد در خیابان خودرویی که صدای ترانه بالایی دارد، توجه شما را به خویش جلب کرده باشد. دو نوع آینه معمولی و الکترونیکی در بازار وجود دارد و راننده با دقت به سلیقه از آن‌ها به کارگیری میکند. کفپوش اتومبیل هم تاثیر قابل توجهی در زیبایی خودرو دارد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف عمده در مورد ژیان تیونینگ شده لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

Leave a Comment