Posted on: مارس 20, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در صنایع نظامی بیشترین کاربرد را دارا می باشد در ایجاد باروت به تیتر ماده نخستین مهم بکار می رود که 75 % کل را دارا می باشد به همین شکل که همپا اهمیت 14 % ذغال چوب و 11 در صد گوگرد ترکیب می شود در ایجاد موشک ها ماده نخستین ساخت سوخت هست همچنین در ساخت بمب های انفجاری و بمب های دودزا کاربرد دارااست . از پیشرانه های موشک گرفته تا تامین نیاز پتاسیم در گیاهان و خمیر دندان و … هدف از همین مطالعه چک کردن عملکرد خمیر دندان ضدحساسیت حاوی پتاسیم نیترات (Sensodyne®) در از میان بردن CTH، اساسی کاربرد موضعی و یا به شکل خمیر دندان میباشد. جهت مقایسه تغییرات میزان درد در طول زمان، بدلیل وجود اثر متقابل در میان متغیر گروه های مورد مطالعه و زمان، از تحلیل واریانس یک طرفه در هر مدت زمان وقتی پتاسیم نیترات در اب حل می شود به کارگیری شد. کلیدی توجه به اختلاف واریانس بین گروهها به جهت مقایسه دو به دوی گروهها از آزمون Dunnett T3 استفاده گردید. ایجاد ظروف یک بار مصرف اساسی پلی اتیلن های ترفتالات بطری به برهان گرانی بیش از حد پلی استایرن! همین کود به برهان داشتن نسبت ازت به پتاسیم 1/3 (پتاسیم به میزان کافی و ازت به میزان کمتر) می تواند در همین روزگار موءثر باشد. پتاسیم نیترات به تیتر اکسیدکننده، یک عدد از اجزاء اصلی در برخی ترکیبات پیروتکنیک است. از سال گذشته و اهمیت تشدید آلودگی هوا حساسیتها درباره مصرف مازوت درنیروگاهها و صنایع کشوربهویژه پایتخت بخش اعظم شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی اوضاع تولید، مصرف و صادرات محصولات پتروشیمی اصلی حضور مدیرعامل کمپانی ملی صنایع پتروشیمی در همین کمیسیون خبر داد. در طبابت به تیتر داروی ادرار آور گزینه به کار گیری قرار می گیرد و در صنعت های ساخت گوشت برای مراقبت گوشت در درمقابل عامل ها میکروبی کاربرد دارد.

Leave a Comment