Posted on: می 16, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

حساس گذشت زمان، آشنایی مصرف كنندگان نسبت به خاصیت دارويي و حس مناسب اين عرقيات افزايش پیدا کرده، و از طرف دیگه به خاطر آشكار شدن اثرات سوء مصرف نوشابه هاي گازدار، عرقيات گياهي به تیتر جايگزين مناسبي براي اين محصولات به روی فعالیت اومدن . بها سلامتی بدن شما بالا است، امروزه کشورهای اروپایی و پیشرفته به جای مصرف داروهای شیمیایی به مصرف داروهای گیاهی بر روی آوردهاند. برای کودکان زیر 2 سال و کسانی که به آنفلوآنزا یا این که آبله مرغان دچار هستند، ممنوع میباشد و در مورد زنان آبستن یا این که شیرده هم باید با احتیاط مصرف شود؛ به جهت همین در موقع خرید حالت خویش یا این که کسی را که برایش از این عرقیات میخرید، به جناب عطار تفسیر دهید. بیشترین مقدار مجاز مصرف یک دسته عرق در طول شبانهروز 2 جام است؛ آن نیز در موارد استثنا؛ بدین ترتیب تصور نکنید هر چه بخش اعظم بخورید زودتر عالی میشوید و سرانجام دلخواهتان را میگیرید. عرق دوآتشه به معنای آن است که گیاه 2 توشه جوشانده شده، آب کمتری داراست و غلیظتر میباشد و در نتیجه تاثیرگذاری سریعتری نیز دارد. به رنگ عرق مورد لحاظ توجه نمایید زیرا عرق اصل سوای آلودگی و بیرنگ و شفاف است. اصلی اعتنا به عمل پژوهشکده اسانس های طبیعی درایران سالانه هزاران جور گیاهان دارویی و عرقیات نظیر عرق نعنا و گلاب تولید می شوند. در سال های اخیر، صنعت بازار گیاهان دارویی در مرز و بوم ما از اعتنا ویژه ای برخوردار میباشد . عرقیات طبابت یکی از پرمصرفترین شکلهای به کار گیری از گیاهان است. تولید کنندگان می بایست کلیدی افزایش میزان مرغوب بودن و ماندگاری کالاهای خود در جذب همین بازار ها با یکدیگر به رقابت به پردازند تا بتوانند به بهترین شرکت ایجاد کننده عرقیات گیاهی در مرز و بوم و یا حتی در سطح بین الملل و در بازار های جهانی تبدیل شوند. عرق بهار نارنج: یکی از از عرقیجات گیاهی حساس طبع گرم و خشک هست که به خاطر “آرام بخش” بودن در بین مردم خرید عرقیات ظریف مصور شناخته شده است. عرق خار شتر: هرچند اسمش خندهدار است ولی خاصیت متعددی دارد؛ تصفیهکننده خون و کبد، شستوشودهنده کلیهها و موثر برای دفع سنگ همه و مثانه است.

Leave a Comment