Posted on: مارس 12, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

به جهت جداسازی مواد معدنی از سطوح خانگی تجهیزات تجاری خرید اسید فرمیک پیشنهاد می شود. در سال 1671 ، جان ری ، فضای سبز شناس انگلیسی ، مجزاسازی ماده فعال را توصیف کرد. بخارات همین ماده شدیدا” محرک میباشند . زمانی مورچه تحریک می شود همین اسید از غده ی سمی به نیشش منتقل می شود و از آنجا به بیرون پرتاب می شود(فاصله پرتاب نیش در برخی جور ها حتی به ۱ متر هم می رسد!) و از آنجایی که PH فرمیک اسید در حدود ۲ الی ۳ می باشد مهاجمین غالبا یا این که می میرند و یا فرارو گریز می کنند. اسید فرمیک یک مایع بی رنگ حساس بوی تند است، که در آب و حلال های قطبی تماماً محلول هست ولی دارای سایر هیدروکربن ها تا حدی قابلیت و امکان حل شدگی دارد. اسید یکبار اصلی تقطیر مورچه ها تنظیم شد. آیا مورچه ها اسید فرمیک اسپری می کنند؟ گنجایش ایجاد جهانی جوهر مورچه حدود ۳۳۰ هزار تن بر سطح، در سال ۱۹۸۸ میلادی بوده است. بیش از 600 سال فضای سبز شناسان می دانستند که تپه های مورچه بخار اسیدی می دهد. در لاتین formica به معنای مورچه است. اسپری اسید فرمیک گاها خطراتی را به همراه دارااست و مهم فرمولاسیونی که به جهت ژل اسید فرمیک استعمال کردهاند خطرات ناشی از اسپری اسید فرمیک را کمتر می دهد.… CO2 اسید فرمیک کلیدی پنتا کلرید فسفریک واکنش میدهد و باعث تشکیل فرمیل کلرید ، کلرید فسفریل و کلرید هیدروژن می شود. اسید فرمیک یک اسید کربوکسیلیک معمولی وجود ندارد و از لحاظ مقاومت اسید، عدم تشکیل انیدرید و واکنش پذیری آن به عنوان ماده کاهش دهنده، خاصیت مجموعه -CHO هست که بعضی از ویژگی های آلدهید را نشان می دهد. تا همین اواخر ، کل کارایی ها به جهت تشکیل هر یک از همین مشتقات در عوض باعث به مونوکسید کربن شد. بعضا از کنه ها در آپستان مقاوم هستند بدین ترتیب دانشمندان ژل اسید فرمیک را سفارش کردند به جهت از در بین بردن کنه ها و آفت های مقاوم. اگر شما هر دسته سوالی در رابطه حساس کجا و طرز به کار گیری از فرمیک اسید مرک دارید، می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

Leave a Comment