Posted on: می 1, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در کل، می بایست اقدام به استفاده از یک جک سقفی فلزی به ازای هر متر مربع از سقف نمود. وجه اشتراک هر یک از این سقف ها وسیله ایست که به جهت پایداری ، استحکام و نگه داشتن از آن به کار گیری می کنند، جک سقفی همان وسیله می باشد که در تمامی ساختمان ها و سقف ها از آن به کار گیری می شود. در ضمن باید از لوله های حیاتی کیفیت برای ساخت استعمال نمود. به عبارت دیگر، نبایستی حساس فرو رفتن در اعماق زمین، خود سبب ایجاد نقص‌ گردد. اما شما میتوانید به جهت اطلاع از چگونگی ارزش جک نو؛ سایز و ارتفاع جک گزینه نیاز خود اساسی مجموعه صنعتی مدرن سازان تماس حاصل فرمایید و از مشاوره و راهنمایی تکنسینهای همین تیم بهرهمند شوید. این تیم مهم ارائه محصولات مرغوب و دارای کیفیت توانسته میباشد مشتریان زیادی را به خویش اختصاص دهد. 4- دارای اعتنا به اینکه مشخصات دستگاه ها بر بر روی بدنه آن ها نوشته شده است، میزان تحمل توشه هم بر روی آن مشخص می باشد. ضخامت لوله های جک سنگین 2.5 میلیمتر است، ولی لوله های مربوط به جک های سبک از ضخامت 2 میلیمتری ایجاد شده اند. قسمت بالایی جک نیز اصولا از لوله ای دارای قطر 5 سانتی متر و ضخامتی در حدود 2.5 میلی متر است. چنانچه تعداد قلیل را هم در نظر بگیرید، قسمت نری لوله خم خواهد شد. نخستین اینکه جک سقف می بایست توان تحمل توشه سقف را داشته باشد و دیگر اینکه کار کشته به تحمل سستی حالت خاک باشد. جک سقف هم بایستی بتواند توشه سقف را تحمل کند و نیز شرایط خاک سست را تحمل کند. در همین جور موارد استفاده از جک عراقی بهترین تعیین ممکن است و از حیث فضای کاری نیز حالت مناسبی برای ما به وجود می آورد. چرا که ایمنی برای طول بیش از همین مقدار اصلی خطر مواجه شده و باید مبادرت به به کار گیری از داربست اسکافلد نمایید. برای بیش از همین ارتفاع ایمنی به خطر می افتد و بایستی از داربست اسکافلد به کار گیری کنید. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت جرثقیل سقفی پنج تن.

Leave a Comment