Posted on: آگوست 27, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]


نخست آنکه، یک بهانه مهم برای فرستادن ایران به ‎شورای امنیت از امریکا سلب شد. در واقع، آمریکایی ها که در ماه های گذشته ایران را متهم به پنهانکاری در مورد برنامه هسته ای خود کردند، تلاش داشتند از این طریق پرونده ایران را از شورای حکام به شورای امنیت منتقل کنند. این توافق می تواند تلاش آمریکا در این رابطه را سد کند. 

[ad_2]

Source link

Leave a Comment