Posted on: آگوست 29, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

با توجه به شیوع ویروس کروناو توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا، عزاداران حسینی نذورات خود را در قالب موادغذایی خشک و پخت غذای گرم توزیع در حاشیه شهر برگزار می کنند.این گزارش از شهر بجنورد تهیه شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment