Posted on: آوریل 15, 2022 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

در جدول مربوط به احکام، مقصود از وزارتخانه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردشگری روستایی است. از آنجایی­که داده ها مربوط به سرمایه گذاری دوچندان محدود است به­جای سرمایه گذاری، از اعتبارات سرمایه­ای سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری استفاده شده است. بدین ترتیب گردشگری می بایست به سمت توسعه و گسترش استوار (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست­محیطی) حرکت کند و در راستای توسعه و گسترش ظرفیت­ها و ارتقای قابلیت­های موجود در زمینه­های میراث فرهنگی (ملموس و غیرملموس)، میراث طبیعی، دانشها و هنرهای سنتی، فناوری ساکن و صنایع دستی قدم بردارد. ارتقای تمدن عمومی جامعه برای عکس العمل حساس مسافران و گردشگران، رادیو و تلویزیون می­توانند نقش عمده ای را در همین زمینه داشته باشند. الف – وزارتخانه به مراد رفع مشکلات رفاهی گردشگران و سوق دهی واحدهای غیرمجاز و ارتقای کیفیت سرویس ها واحدهای میان راهی در مجاورت راه­های کشور، نسبت به ساماندهی، صادر شدن و تمدید جواز ایجاد، اصلاح، تکمیل و بهره­برداری واحدهای پذیرایی منفرد بین­ راهی در چهارچوب قوانین و مقررات موجود مبادرت کند. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از c-karbala، روزنامه نصفه رسمی بلژیکی «لالیبری» در گزارشی اساسی اشاره به ورود گردشگران خارجی به عراق، نقش اهمیت شهر کربلای معلی در فعالسازی بخش گردشگری به ویژه گردشگری فقهی در عراق ستود و نوشت: کربلای معلی باوجود همگی مشکلات پیش رو به ویژه نبود حمایت دولتی بخش گردشگری شرعی را در عراق فعال کرده است. این روزنامه نوشت: هتل های گردشگری در شهرهای کربلای معلی و نجف اشرف باوجود نیاز مبرم به زیرساخت ها و سرمایه گذاری ویژه در این بخش، سالانه از هزاران زایر و گردشگر خارجی پذیرایی می کند. آرامگاه کوروش کبیر (قدرتمندترین امپراتور تاریخ ایران)، آرامگاه کمبوجیه، کاروانسرای مظفری و تیم تخت جمشید از مهم ترین اثرها به جا مانده از دوران هخامنشیان هستند. ترجمان ادامه داد: این اهمیت بر عهده وزارت بهداشت می باشد که به جهت بسط و رویش گردشگری درمانی، نسبت به فعال سازی و خط مش اندازی مرکزها تشخیصی و درمانی مناسب، برنامه ریزی کند. پیشبینی میشود که به استدلال رشد سریع، صنعت گردشگری در سالهای آتی مهم فقدان کارکنان ماهر مواجه شود. پ- برنامه­ریزی راهبردی: ابزاری که سازمان­ها را کار کشته می­سازد ضمن آشنایی محفظه و پیگیری مداوم آن، مسیر قابل قبولی را جهت ادامه کار و پرورش و توسعه در پیش گیرند. جایگاه معظم رهبری دارای ظرافت نگاه به مقوله گردشگری در مرز و بوم می فرمایند: من تصورم همین میباشد که درصورتیکه مسئولین سرزمین و مسئولین استان بتوانند از این مسئلهی گردشگری به رخ درست، مهم تبلیغات درست و حساس جهتگیرىِ درست استعمال کنند، درآمد آن، استان را از همهی معونههای دیگر بی نیاز می کند. ج – نیروی انتظامی امنیت اجرای جشنواره­های فرهنگی، سنتی، هنری و ترانه زنده در تأسیسات گردشگری دارای جواز از نهادهای ذیربط را تأمین و موارد مربوط به تخلفات و پیشنهادهای خویش را به نهادهای مسئول منعکس کند.

Leave a Comment