Posted on: می 22, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

به منظور موفقیت و مهارت در تمام کسب و کار بسیار مهم است که یکی خود را آشنا با شرایط خاص که در زمینه مورد علاقه و یا کسب و کار او قصد ایجاد. همین دلیل است که دانستن چنین شرایط بدون شک ساخت شما دانش پایه در رشته مورد علاقه خود را و در نهایت منجر به موفقیت شما در آن است.

یک لحظه به نقد و بررسی برخی از این شرایط مربوط به بیمه اتومبیل و نقل قبل از رفتن به آن را به عنوان این خواهد بود بسیار مفید برای شما در سیاست خود را بیمه خودرو موفقیت است.

تعدیل

همچنین به عنوان شناخته شده ادعا تعدیل این است که یک شرکت بیمه کارگر است که در درجه اول مسئول بررسی و حل و فصل همه ادعا آورده توسط متقاضیان و یا حامل بیمه ناشی از خاص تلفات. مسئولیت های خود را نیز شامل ارزیابی و پرداخت در دسترس است و یا هر یک ادعا می کنند برای policyholder.

پرداخت ادعا می کند که معمولا انجام تنها پس از تمام مقالات تایید شده. این ادعا نیز ممکن است بستگی به فعال بیمه و یا پوشش سیاست های موجود از آیتم استفاده کنید.

تصادف

این است که بدون برنامه ریزی پیش بینی نشده و یا ناخواسته رویداد فراتر از کنترل یک بیمه شده در نتیجه از دست دادن اموال به عنوان مثال ، این متحمل ضرر می تواند جبران به عنوان یک ادعای مدعی با حامل. این ادعا بر اساس آنچه مشاهده شده است و ارزش واقعی پول نقد از ماشین و یا موارد درگیر است.

خودرو شرکت های بیمه سعی کنید در بهترین توانایی های خود برای تامین پایدار و کارآمد و با کیفیت و مقرون به صرفه در پوشش سیاست خود را به policyholders. آنها همچنین با هدف افزایش پس انداز بیمه خود را برای دیدار با نیازهای خاص به عنوان مثال ساخت یک مجموعه بزرگ از policyholders.

دبیر

این متخصص که محاسبه حق بیمه و خطرات ناشی از بیمه. آنها بموقع درگیر در محاسبه از دست دادن رزرو طول عمر و تعیین تصادف فرکانس. آنها در خدمت به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده کلیدی در یک شرکت بیمه.

آنها نیز در درجه اول کمک در ساخت سود و ثبات مالی از حامل (شرکت های بیمه) که به آنها خدمت می کنند و درگیر در روند ارزیابی و همچنین تعیین قیمت های بیمه.

این متخصصان همچنین به اشتراک گذاری در مدیریت حامل هزینه و دادن ادعای مدعی در هر مورد نیاز بر اساس. کمک به آنها در تضمین این که نه حامل و نه بیمه رنج می برند از دست دادن غیر ضروری.

تصادف فرکانس

این اشاره به تعداد بار وجود دارد یک حادثه رخ می دهد. فرکانس محاسبه شده است در طول زمان بیمه نامه. این دبیر به طور معمول محاسبه فراوانی حوادث برای کمک به تعیین ضرر و زیان ممکن است.

لازم به ذکر است که این عبارت ممکن است در واقع ميانگين تعداد دفعات و یا فرکانس تصادف واقعا رخ می دهد اما تعداد دفعاتی که یک حادثه رخ می دهد ممکن است با توجه به پیش بینی actuary. حق بیمه نیز می تواند با دقت و مناسب پرداخت می شود با استفاده از این اصل است.

ارزیابی

آن است که به طور رسمی یک سند نوشته شده است از برآورد ارزش اموال بیمه شده است. این انجام شده است که در برابر هر گونه آینده تلفات و در نتیجه از دست دادن اموال.

هنگامی که یک ارزیابی است که در نهایت آسیب دیده می توان آن را تکمیل و یا جایگزین تعدیل شرکت بیمه و یا گاهی اوقات یک وسیله نقلیه تعمیر و متخصص.

بیمه اضافی

آن است که یک فرد یا سازمان که همچنین دارای یک بیمه خودرو تحت حمایت اولیه نام بیمه خودرو سیاست. حفاظت ممکن است تمدید شود فرم خودرو شرکت لیزینگ به فردی که آشنایی یک ماشین (ع) به اولیه بیمه شده است.

در این رویداد یک حادثه آسیب و یا برخورد لیزینگ شخص یا شرکت دارای حفاظت در برابر خاص تلفات ناشی نام بیمه شده است.

عامل

او دارای مجوز و نماینده بیمه که مبادرت به فروش بیمه نامه برای یک شرکت بیمه مذاکره و/یا موثر قراردادهای بیمه. او به عنوان واسطه در ارائه کیفیت خدمات بیمه به policyholder.

نمایندگی بیمه معمولا انجام کار خود را بر اساس کمیسیون و در بسیاری از موارد آنها را غیر انحصاری و یا شاید عوامل منحصر به فرد.

قیمت توافق شده

این هزینه تعمیرات از خسارت به اموال به عنوان توافق شده توسط تنظیم کننده و نماینده مربوطه از فروشگاه بدن. هر زمان که یک متحمل از دست دادن رخ می دهد و در نتیجه یک حادثه به یک خودرو هزینه تعمیر توافق استفاده خواهد شد به عنوان یک ادعای مدعی.

هزینه نه افزایش و نه کاهش قیمت برای هر نتیجه آسیب به ماشین در حال حاضر توافق شده است.

ارزش موافقت کرد

این است که ارزش وسیله نقلیه مورد توافق توسط بیمه شده و بیمه گر خواهد شد که پرداخت می شود در صورت تصادف و یا هر شکل دیگری از آسیب های پیش بینی نشده.

این یک سیاست موجود عمدتا به صورت سفارشی و وسایل نقلیه و یا کلکسیونی که ارزش واقعی همان باقی می ماند در طول زمان بدون مستهلک.

اختصاص خطر طرح

بیمه خودرو طرح موفق توسط دولت و بیشتر برای افراد و صاحبان خودرو که نمی توانیم برای به دست آوردن و یا واجد شرایط برای بیمه خودرو یا معمولی پوشش مسئولیت به دلیل مالی نارسایی یا فقیر بیمه ضبط.

آنها ممکن است قرار داده شده و باقی مانده در بازار به منظور رسیدن به یک سیاست بیمه با حمل یا بیمه گر اما برای قیمت بالاتر. پوشش خود را از طریق دولت است.

[ad_2]

Leave a Comment