Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

ماه شعبان، هم مرتبه ماه های مبارک رمضان، رجب و … افضل شب ها و روزهایی است که بندگان از این ایام می‌توانند بیشترین بهره معنوی و حتی مادی را ببرند. در این میان برای شب و روز نیمه شعبان نیز اعمال ویژه ای در روایات آمده است که عمل به آنها مورد تأکید قرار گرفته است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment