Posted on: ژوئن 9, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

نامه معرفی مارک ویلموتس به وزیر ورزش و متعاقب آن ارجاعش به فدراسیون فوتبال در تابناک منتشر می شود ، نامه ای که با وجود تاثیر عمیق بر اوضاع این روزهای فوتبال ایران، از سوی تاج و همکارانش پاسخی دریافت نکرد. تاج این مرکز را دور زد و فاتحانه به دیدار ویلموتس رفت تا قراردادی جنجالی و ور از ایراد امضا شود و با گذشت ۱۵ماه به نقش این مرکز اشاره می کند تا فشار روی خود را متفرق کند

[ad_2]

Source link

Leave a Comment