Posted on: آوریل 30, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

رود گاماسیاب واقع در غرب ایران از چشمه‌های آهکی نهاوند واقع در غرب استان همدان سرچشمه می گیرد. گاماسیاب به کنگاور در شرق استان کرمانشاه وارد شده و در فرامان کرمانشاه به رودخانه قره‌سو می‌ریزد. در سالهای کم باران ,این رودخانه به شدت کم آب شده ولی خوشبختانه با بارشهای مناسب سالهای اخیر,این رودخانه احیا شده است.بسیاری از زمینهای پایین دستی از این رودخانه استفاده می کنند و باعث خوشحالی مردم منطقه شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment