Posted on: آوریل 20, 2020 Posted by: admixxxdkn Comments: 0

[ad_1]

همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستای حفظ سلامت دانش آموزان، معلمان و نیز سایر نیروهای خدماتی در مدارس، کلیه مدارس کشور تا اطلاع ثانوی تعطیل شد تا ساز و کار جدید آموزشی برای استمرار رسالت های آموزشی طراحی شود. اکنون برای بسیاری این پرسش مطرح است که تعطیلات به وجود آمده تا کی ادامه دارد؟

[ad_2]

Source link

Leave a Comment